הלכות ברכת המזון

על פי קיצור שולחן ערוך לרבי שלמה גנצפריד זצ"ל (סימן מ"ד) סעיף ג אין להסיר המפה והלחם עד לאחר ברכת המזון, שיהא פת מונח על השולחן בשעת ברכת המזון, להראות כי יש שפע מאת ה' יתברך שמו לאכול ולהותיר, וכמו … להמשיך לקרוא

הלכות זימון ברכת המזון

על פי קיצור שולחן ערוך לרבי שלמה גנצפריד זצ"ל (סימן מ"ה) סעיף א שלשה שאכלו ביחד צריכין לברך בזימון, ומצוה שיברכו על הכוס. אם אפשר צריכין להדר שיהיה כוס יין, ואם אי אפשר ביין יהיה שכר או משקה או יין … להמשיך לקרוא

הלכות מים אחרונים

על פי קיצור שולחן ערוך לרבי שלמה גנצפריד זצ"ל (סימן מ"ד) סעיף א בדין מים אחרונים הרבה מקילים, אבל נכון לכל ירא שמים ליזהר בהם. ואין צריכין ליטול אלא עד פרק שני מן האצבעות. וישפיל ידיו קודם שמנגבן. והמברך הוא … להמשיך לקרוא